zajęcia dodatkowe

W żłobku, w ramach czesnego, dzieci uczestniczą w zajęciach umuzykalniających prowadzonych metodą Gordona. W czasie tych zajęć szczególny nacisk stawiamy na wykształcanie się „myślenia muzycznego” czyli  AUDIACJI, „która zachodzi wtedy, gdy muzyka jest odbierana przez umysł, mimo, że nie jest obecna w fizycznym otoczeniu odbiorcy. Audiacja nie jest słuchową percepcją, ponieważ ta następuje wtedy, kiedy słyszymy dźwięki istniejące realnie w naszym otoczeniu. Procesy te nie muszą współwystępować, ponieważ jest możliwe słyszenie, rozpoznawanie, naśladowanie i mechaniczne zapamiętywanie muzyki bez audiowania. Audiacja jest podstawą uzdolnień muzycznych oraz środkiem zdobywania przez dziecko osiągnięć muzycznych.” ( E.A. Zwolińska: Kształcenie nauczycieli wg teorii E.E. Gordona).

DSC_4146_1

Raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach  logorytmicznych stymulujących prawidłowy rozwój mowy oraz w zabawach z językiem angielskim, a także w zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych przez psychologa.