Program dydaktyczno-wychowawczy

W Żłobku Koziołki prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci poniżej 3 roku życia. Aktywności te są ściśle związane z zainteresowaniami dzieci, porami roku oraz świętami i innymi uroczystościami.

Dzieci w ciągu całego swojego pobytu w żłobku uczą się:

 • doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego
 • sprawności ruchowej i poczucia rytmu
 • współżycia społecznego w grupie dziecięcej
 • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych
 • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania
 • dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi
 • wymowy, myślenia i wyobraźni
 • używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych
 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i wspólnego działania

Program dydaktyczno-wychowawczy jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się równocześnie źródłem wiedzy. Podstawą pedagogiki realizowanej w Żłobku Koziołki jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju (zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Realizacja programu odbywa się poprzez podejmowanie zabaw tematycznych:

 • odtwarzanie otaczającego świata, zabawy naśladowcze (kształtowanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych, zabawy w kącikach tematycznych – kuchennym, fryzjerskim itp…)
 • zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe (orientacja w przestrzeni, ćwiczenie równowagi, zabawy na czworakach, zabawy chwytu, celowania i toczenia, ogólnorozwojowe gimnastyczne, zabawy ruchowe na powietrzu)
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne i zabawy twórcze (rysowanie, malowanie, wyklejanie; budowanie i konstruowanie; wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie…)
 • zajęcia umuzykalniające (zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne, zabawy inscenizowane, ćwiczenia słuchowe, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie odgłosów dnia codziennego, tworzenie muzyki, zagadki muzyczne, zabawa w echo, wyliczanki, naśladowanie odgłosów natury – szumu wiatru, szelestu liści, zabawy taneczne)
 • zabawy dydaktyczne ogólne (rozmowy i zajęcia indywidualne – układanki, puzzle, klocki; zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych, zabawy kształcące wymowę (słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, inscenizowanie i opowiadanie utworów literatury dziecięcej prozą i wierszem, czytanie bajek, przedstawienia teatralne i muzyczne, zajęcia z żywiołami, zabawy fundamentalne)