Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Koziołki jest placówką niepubliczną działającą na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572  ze zm.).

Przygotowani jesteśmy na  trzy piętnastoosobowe grupy dzieci, 3-; 4- i 5- latki. Sale przedszkolne znajdują się na piętrze budynku, każda z sal ma własną łazienkę. Sale są monitorowane.

Każda z grup objęta jest opieką dwóch osób – wychowawcy grupy oraz asystenta wychowawcy. Wszystkie zatrudnione na tych stanowiskach osoby posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Pracujemy od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, czas pracy wynosi więc 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Placówka funkcjonuje cały rok, z dwutygodniową przerwą wakacyjną podawaną do wiadomości rodziców najpóźniej do dnia 30 stycznia danego roku kalendarzowego.

Zajęcia w ramach czesnego:

 • język angielski (od 3 r.ż.)
 • język francuski (od 4 r.ż)
 • logopedia (zajęcia grupowe)
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna

Zajęcia – dodatkowo płatne:

 • logopedia – zajęcia indywidualne
 • zajęcia taneczne
 • balet
 • zajęcia sportowe  (zabawy z piłką – rozwój koordynacji ruchowej)
 • warsztaty plastyczne – różne techniki plastyczne
 • ceramika
 • programowanie