Organizacja i cennik

OPŁATY

PRZEDSZKOLE

Wpisowe: 500 zł Opłata miesięczna: 1200 zł

ŻŁOBEK (2019)

Wpisowe: 500 zł

Opłata miesięczna: 1300 zł pobyt powyżej 5 godzin dziennie

Opłata miesięczna: 900 zł pobyt do 5 godzin dziennie (w godz. 7.00-12.00)

W trakcie roku szkolnego zajęcia adaptacyjne trwają 5 dni i są bezpłatne.

Dla dzieci zapisanych do przedszkola od września – bezpłatne zajęcia adaptacyjne odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.