Organizacja i cennik

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEDSZKOLE Wpisowe: 500 zł Opłata miesięczna: 1100 zł

ŻŁOBEK Wpisowe: 500 zł Opłata miesięczna: 1200 zł

W trakcie roku szkolnego zajęcia adaptacyjne trwają 5 dni i są bezpłatne.

Dla dzieci zapisanych do przedszkola od września – bezpłatne zajęcia adaptacyjne odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Opłaty obejmują:

 • wyżywienie z własnej kuchni z uwzględnieniem diet indywidualnych (alergie pokarmowe)
 • rytmika / zaj. umuzykalniające metodą Gordona
 • angielski
 • francuski – od 4 r.ż.
 • logorytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • edukacja matematyczna z elementami programowania (w najstarszej grupie)
 • teatrzyki w przedszkolu
 • koncerty muzyczne
 • pokazy naukowe
 • żywe lekcje przyrody
 • 2 wycieczki w roku
 • artykuły plastyczne
 • opiekę psychologa i logopedy

Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych:

 • Wielka Szkoła Małych od września 2018 – inspirująca przygoda z nauką w otoczeniu nowoczesnych technologii w formie innowacyjnych warsztatów 🙂
 • tańce – różne techniki
 • balet klasyczny
 • warsztaty plastyczne
 • piłka nożna
 • ceramika