Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole « Koziołki » jest placówką niepubliczną działającą na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

Przygotowani jesteśmy na  cztery piętnastoosobowe grupy dzieci. Każda z sal ma własną łazienkę. Sale są monitorowane.

Pracujemy od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, czas pracy wynosi więc 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Placówka funkcjonuje cały rok.

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:

 • język angielski (od 3 r.ż.)
 • programowanie (od 5 r.ż.)
 • szachy
 • język francuski (od 4 r.ż)
 • logopedia (zajęcia indywidualne i grupowe)
 • rytmika
 • warsztaty bębnowe
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna
 • zajęcia taneczne
 • balet
 • zajęcia sportowe  (zabawy z piłką – rozwój koordynacji ruchowej)
 • ceramika

W najstarszej grupie realizujemy program „Przyjaciele Zippiego” – jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i  rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. W czasie 26 cotygodniowych spotkań dzieci uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu, co pozytywnie wpływa na  ich relacje z innymi ludźmi. Program nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.